Lindenborg Kro, den gamle

4000 Roskilde

Lindenborg Kro tilhørte i en periode godset Lindholm. Kroen, der lå ude ved landevejen mellem Roskilde og Holbæk, blev i år 1487 anerkendt ved kongelig befaling, - dvs. at den blev ”Kongelig Privilegeret”, med ret til at beværte gæster.

Lindenborg Kro er kendt for at være afbilledet på et af landets mest reproducerede billeder: "Et Kobbel Heste udenfor en Kro" - malet af Otto Bache i 1878.

Kroen nedbrændte den 9. november 1967 og dens gamle kørestald - ligeledes bindingsværk og stråtag - der lå på sydsiden af Holbækvejen (modsat den i 1970 nyopførte Lindenborg Kro), udbrændte totalt i første halvdel af 1970erne.

I filmens 41. minut ankommer William Rosenberg og Peter Malberg til Lindenborg Kro.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Mosekongen (1950)