Nyboder

1326 København K

NYBODER

Under Christian III der styrede Danmark-Norge fra 1534 til 1559, undergik den danske flåde en markant forandring, idet skibene i denne periode fik stærkere og tungere armering, der så også krævede at disse blev kraftigere bygget. Dette satte gang i en centralisering af flåden, hvis skibe hidtil havde været placeret rundt omkring i landet. Tidligere, når et togt var til ende, spredtes skibene til deres hjemhavne.

Nu skulle marinen organiseres. For at skabe en effektiv flåde, kunne reparations- og nybygningsværfter, samt søfolk og håndværkere bedst udnyttes hvis det hele var centralt placeret. Mandskabet var i begyndelsen ikke mere talrig, end at alle kunne være indkvarteret på Bremerholm hvor der må have været boliger til folkene.

Bremerholm var tidligere en holm, nordøst for Slotsholmen i København. I 16. århundrede blev det landfast da "Dybet" - det der nu hedder Dybensgade, blev opfyldt. Det anvendtes til flådestation, og det indeholdt reberbane, ankersmedie. m. m. Ankersmedien blev senere ombygget til Holmens Kirke. Indtil 1741 dømtes grove forbrydere til "arbejde i jern" på Bremerholm. Efter anlæg af Nyholm, ændredes navnet Bremerholm til Gammelholm. "Skipperboderne" der egentlig først blev opført på Bremerholm, fik benævnelsen "Nyboder" - og det var disse, der dannede forbillede for det Nyboder der senere opstod ved Østerport. Christian den III. var således den første der havde et et øvet mandskab i fast tjeneste

Det øverste billede er "Krokodillegade" som den ser ud i dag.
Det nederste billede er Chr. IVDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Flaadens blaa matroser (1937)
Palle alene i verden (1949)
Der var engang en gade (1957)
Den kære familie (1962)
Hovedjægerne (1971)