Berritzgård Gods
Kogangen 8
4990 Sakskøbing

I Tårs sogn, nogle få km.nordøst for Sakskøbing, ligger en af Lollands ældste og interessante herregårde : Berritzgård.

På en drilagtig måde snor Vigsnæsvejen sig omkring avlsbygninger og park, så man faktisk kan køre forbi hovedbygningen uden at se den. Den er ellers nok værd at se på, en smuk renaissancebygning i 2 "stokværk" næsten uforandret i godt 400 år. Berritzgård tilhørte i 150 år, fra 1504 til 1654, familien Hvitfeldt. En af dem var Arrild Hvitfeldt, han blev bl.a. Rigskansler og skrev "Danmarks Krønike". Efter hans død overtager broderen Jakob Hvitfeldt gården, hans enke, Lisebeth Friis, overlevede sin mand i 50 år. I den tid nåede hun at blive meget uvenner med Birgitte Bølle på Oreby.Det blev ikke bedre, da Lisebeth Friis opførte et helt nyt Berritzgård, sådan som det ser ud i dag. Hun havde, sammen med Jacob Ulfeldt på Oreby, en strid med bystyret i Sakskøbing. Byen havde ansat en præst som de 2 godsejere ikke var tilfreds med, godsejerne mente, at tiendet fra de 2 godser var en meget stor del af lønnen til præsten, og så ville man også være med til at bestemme hvem der skulle være præst, men den sag blev tabt og så gik begge godser over til Tårs sognekirke. Efter Lisebeths død solgtes Berritzgård til Kgl, Staldmester Hans Wilhelm Harstal. Harstall, der havde været staldmester på Nykøbing slot, var socialt instillet og han stiftede "Det Harstallske legat" som vi har endnu. 1729 solgte arvingerne godset til Købmand Abraham Lehn, der gjorde meget for at indføre nye dyrkninsmetoder ,bl.a. fik han, trods stor modstand fra bønderne, indført kløver og sædskifte. Udskiftningen fra de små landsbyer blev også sat igang, her var modstanden endnu større, nogle gange blev det, der var bygget om dagen, revet ned om natten. Sønnen Poul Abraham Lehn købte i 1775 Oreby og af de 2 godser oprettedes Baroniet Gulsborgland. Poul Abraham Lehn blev boende på Berritzgård til sin død i 1804, hans efterkommere har alle boet på Oreby, men nu er Berritzgård igen beboet. Efter en omskiftelig tid med flygtninge og tæppefabrik har Baron Fredrik renoveret bygningen og har nu bosat sig her.
Nuværende ejer : Fredrik lensbaron Rosenørn-Lehn.
Ingen offentlig adgang

Kildetekst: Christian Lorentzen

Billeder: Annette Richardt

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Historien om Hjortholm (1950)