Krabbesholm
Krabbesholmvej 14
4070 Kirke Hyllinge

KRABBESHOLM

Denne herregård blev dannet af en nedlagt landsby i 1673. Det var den daværende ejer af Egholm, baron Oluf Rosenkrantz, der fik kongelig tilladelse til at oprette en herregård af jorden fra den ødelagte landsby Vinderup. Tidspunktet taget i betragtning var det nok svenskekrigene, der havde lagt landsbyen øde. Der er dog ingen skriftlige kilder herom.

Stedet fik navnet Krabbesholm efter Rosenkrantz' hustru Brigitte Krabbe, men det blev ikke fuldt udbygget. Oluf Rosenkrantz blev i 1682 idømt en højesteretsstraf for sit forsvarsskrift for den gamle adel. Den slags tålte enevoldskongen ikke, og Rosenkrantz skulle sælge sit gods, så midlerne kunne gå til et ridderakademi og resten til hans svigersøn for dennes fortjenester i krigen.

Der blev ikke bygget en hovedbygning på Krabbesholm de første par hundrede år, kun avlsbygninger med boliger til folkene. Herregården var da også under samme ejer som Egholm indtil 1806.

I 1810 blev Krabbesholm med tilhørende fæstegods i Sæby, Gershøj og Store Karleby købt af stadsmægler Nicolai Abraham Holten, efter et par hurtige handler. Under denne ejer blomstrede godset i 40 år, men uden at der blev bygget en hovedbygning. Driften lå i hænderne hos en forvalter, og herskabet boede på en mindre ejendom, Lindegården, i Skibby sogn.

Efter Holtens død blev Krabbesholm gods i 1852 solgt til Lars Trolle. Og straks blev der opført et lille slot i nygotisk stil. I 1940'erne fik dette en havestuetilbygning mod øst.

Omkring år 1900 blev hele avlsgården ombygget. I den anledning fik Krabbesholm en stor forvalterbolig, der ligger vis-a-vis hovedbygning med avlsgården imellem.

Krabbesholm er i dag et velholdt anlæg med stor have, skov mod nord og alléer i tre retninger.

Kilde: Bramsnæs Museum og ArkivDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Mor skal giftes (1958)