Løkken Strand

9480 Løkken

Beskrivelse kommer senere .............

I filmen "Sol over Danmark" ses partier fra Løkken og Løkken mole.

(Kilde: Aalborg Amtstidende 30-08-1936)

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Sol over Danmark (1936)
Rapportpigen (1974)