Høvdingsgård
Kalvehavevej 29
4735 Mern

Høvdingsgård er beliggende øst for Mern og 12 km nordøst for Vordingborg. Den blev dannet ca. 1688, hvor den var en fæstegård under Kronen og dengang kaldtes Høvdingshus. Navnet Høvdingsgård stammer fra 1774, hvor Vordingborg rytterdistrikt blev delt i 12 hovedgårde og hvor Høvdingshus som den ene opstod som privat gods ved salget til kaptajn i søetaten Hans Gustav Lillienskiold, der i forvejen ejede Lilliendal. Begge herregårde blev 1785 solgt til etatsråd Niels Lunde Reiersen, der også erhvervede Nysø, Oremandsgård og Jungshovedgård. Han var søn af en københavnsk bogholder, men stak som dreng til søs og gjorde senere en glimrende karriere som fabrikant og købmand – og altså endte sine dage som en af Sydsjællands største jorddrotter. Blandt de senere ejere var hofjægermester cand.jur. Ernst Fr. A. Bilsted. Siden har herregården skiftet ejer flere gange. Den nuværende voluminøse hovedbygning er opført i 1852 . Siden blev den ombygget i 1901 og står nu hvidkalket med tag af sortglaseret tegl. Midt på tagryggen blev der anbragt et lille midttårn med spir. Til det store hus hører en park delvis formet med barokkens lige linier, delvist anlagt som en landskabshave. Godset er på 792 hektar og bruges bl.a. til udlejning af jagt. Hesteboxen er der hvor der blev drukket Champagne efter en vellykket fødsel.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Hejrenæs (1953)