Hørsholm rideklub
Gøgevang 83
2970 Hørsholm

HØRSHOLM RIDEKLUB

Beliggenhed: Hørsholm rideklub ligger omme bag ved Jagt og Skovbrugsmusæet.

Hørsholm Ridehus var oprindelig en del af De danske Kongers Frederiksborg Stutteri "Hillerødsholm" i Hillerød. Efter kongelig ordre opførte den dengang berømte arkitekt Laurids de Thura i årene 1740-45 et firefløjet kompleks af stalde, administrationsbygninger osv. Dette blev i 1817 udvidet med et stort ridehus.

Efter krigen i 1864 blev stutteriet nedlagt og Hillerødsholm kom i privat besiddelse. Således ejedes det i nogen tid af Tietgen på Strødam. Hillerød Slotskommune der til sidst kom til at eje "Hillerødsholm" besluttede i 1939 at nedrive bygningerne til fordel for villabebyggelse. Ridehuset var i stærkt forfalden stand, men en kreds af rideinteresserede i Hørsholm Kommune købte det og genopførte det på en naturskøn grund ved Folehaveskoven i Hørsholm, hvor det ligger den dag i dag.

kilde: Mette Korsgård


De gule bygninger, som hedder Hørsholm Ridehus, ligger på hjørnet af Gøgevang og Folehavevej i Hørsholm (Gøgevang 83, 2970 Hørsholm). Bygningerne består af et ridehus, stald og rytterstue samt en beboelse over staldene. Selve ridehuset er fra 1800 tallet. Det lå oprindelig i Hillerød, hvor det skulle nedrives omkring 1940. En interessegruppe foranledigede imidlertid at det efter nedrivningen blev genopbygget der hvor det står i dag. Genopbygningen blev tilendebragt omkring 1941. Det har været brugt som ridehus siden med undtagelse af en periode under besættelsen, hvor ridehuset blev brugt til tørring af dansk dyrket tobak. Omkring 1990 brændte staldbygningen, men ridehuset blev reddet i sidste øjeblik. Ny staldbygning blev opført næsten identisk med den oprindelige.

Kilde: Jørgen Dahl-SørensenDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Mor skal giftes (1958)
Drengene fra Sankt Petri (1991)