Astrup Gods
Astrupvej 11
4450 Jyderup

Astrup på Skiveegnen har både fostret en statsminister og været vidne til gamle adelsslægters forfald. I sin tid har godsejeren forsøgt sig med dyrkning af tobak, humle og hør på Astrup. Den røde murstensgård er bygget om i flere omgange, hvilket har givet gården et særpræget asymmetrisk ydre. Den mindste sidefløj i hovedbygningen er den tidligere hovedfløj.
(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)
"Berlingske Illustreret Tidende" et tillæg til "Berlingske Tidende" har i sit nummer 29 den 21.juli 1940 en artikel om indspilningen af filmen "Sørensen og Rasmussen".

Bladet skriver, at udebillederne blev taget først i landskabet omkring herregården Astrup ved Skarritsø.

"Billed Bladet" nummer 30 fra 1940 havde en tre siders reportage fra optagelserne i egnen omkring herregården Astrup ved Jyderup.

Det stillede store krav, eksempelvis måtte vejskilte flyttes, inden der blev råbt klar til optagelse.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Sørensen og Rasmussen (1940)