Hvidovre Kirke
Hvidovre Kirkeplads 2
2650 Hvidovre

Hvidovre Kirke.(sammendrag). Hvidovre kirke er den ældste bygning i kommunen, opført i årene 1150-1250 i romansk stil.Den ældste del af kirken er langhusets østparti. Omkring år 1355 blev koret revet ned og kirken udvidet mod øst og vest.I tiden 1658-1659(svenskekrigene) blev en del af kirken revet ned næsten til grunden og brugt som materiale til svenske militæranlæg. Kirken blev genopført i 1660 og er i dag kun ændret med Våbenhus,”Valbyskibet” og Præsteværelset. Det første våbenhus som var i bindingsværk blev revet ned og opført igen i 1763. Gavl og kirketårnets vestmur er smykket med kroner i sandsten, taget fra Københavns nedlagte Vesterport, men dog først indsat i 1886. ”Valbyskibet” blev opført i 1675 i bindingsværk for at skabe symmetri i arkitekturen. Det havde et klokkespir og tre klokker, som blev revet ned omkring 1790. Spirets vindfløj sidder i dag på kirketårnet og bærer Fr.IV`s monogram. Navnet ”Valbyskibet” fik bygningen p.gr.a., at valbyborgerne, som i lang tid hørte ind under Hvidovre Sogn, ikke ville blande sig med ”de Hvidovrebønder” Præsteværelset blev opført i 1952 på kirkens vestside, øst for ”Valbyskibet”. Kirken er som alle landsbykirker omgivet af en ”lille” kirkegård, som stadig bruges den dag i dag. Den ældste gravsten er fra omkr.1750. Ved den nordlige kirkegårdsmur er opført et privat kapel i røde mursten, indeholdende 2 egetræskister med en Hvidovregårdmand og hans hustru Kapellet er fredet til 2016.

Forfatter: Emmanuel Hansen. Kildeskrift: Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs Hefte(Hvidovre Kirke).

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Der kom en dag (1955)