Hvidkilde Gods
Fåborgvej 260
5700 Svendborg

I senmiddelalderen tilhørte herreborgen den magtfulde Rønnowslægt. Den blev imidlertid ødelagt under grevens fejde i 1535. Rigsråd Eiler Rønnow genopbyggede Hvidkilde som et renæssanceanlæg omkring 1550. Den katolske Rønnowslægt havde dog snart udspillet sin rolle i Danmarkshistorien. Ved giftemål kom Hvidkilde i begyndelsen af 1600-tallet i adelsmanden Falk Gøjes besiddelse. Falk Gøje, der var en uhyrlig indflydelsesrig herremand på Fyn, døede i 1653. Få år senere blev hans enke, Karen Bille, ruineret efter svenskernes hærgen på Fyn. I 1661 måtte hun bede om det enevældige kongehus' hjælp til at udrede sine gældsforpligtelser. Ved hendes død i 1679 afhændede arvingerne de sørgelige rester af det tideligere så rige gods, der nu kun bestod af ødelagte bøndergårde og en forfalden hovedgård. Fra kongehuset passerede Hvidkilde over i borgelige hænder i 1725, da den succesrige købmand Johan Lehn købte den da forfaldne renæssanceborg af Fr. 4. Lehn, der blev adlet i 1731, lod Hvidkilde fulstændig ombygge i 1742. Hans slægt, der i 1781 oprettede baroniet Lehn og i slutningen af 1800-tallet ved giftemål blev forenet med den livskraftige Ahlefeldt-Laurvig-familie, ejer stadig Hvidkilde.

Ingen offentlig adgang.

www.hvidkilde.dk

Kildetekst: Politikkens bog om Danmarks Slotte og Herregårde

Foto: Finn - Danskefilm.dk


Benyttet bygning i filmen: Driftbygning

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Den rige enke (1962)
Unge Andersen (2005)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
1864