Sdr. Bindslev gamle skole
Kirkevej 3
9881 Sdr. Bindslev

Sønder Bindslev skole blev bygget i 1843 og gennemgik i 1858 en omfattende modernisering, idet man tilføjede 4 nye fag mod øst, ligesom der blev indsat nye store vinduer. Overalt var der brædde-loft, og der var bræddegulv undtagen i gang, køkken, bryggers og pulterkammer. I 1916 byggedes skolegangen til mod nord. Den havde en afdeling for drenge og en for piger, men blev senere lavet om til fællesgang. Hermed havde Sønder Bindslev sin endelige skikkelse. I 1954 reduceredes den gamle enelærerskole til forskole for børnene i 1.-3. årgang, medens ældste klasses børn blev flyttet til Bindslev Centralskole, og i 1970 nedlagdes skolen helt, og forskolens elever optoges i centralskolen.

Det gamle skolehus, der havde været rammen for mange børns skolegang og, bolig for skiftende lærerfamilier gennem 127 år, blev solgt til menighedsrådet til bolig for graveren ved Bindslev kirke. Han har dog senere købt huset med den store have og legeplads til privat eje.. Skoleborde og kateder fra Sønder Bindslev skole blev 1970 flyttet til Sæby museum, hvor de danner grundstammen i en skolestue fra ca. 1900. Inden skolen overgik på private hænder blev den fotograferet og opmålt af Vendsyssel historiske museum.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Løgneren (1970)