Jægersborg Kaserne
Jægersborg Alle 150
2820 Gentofte

Beliggenhed: Jægersborg Alle 150.

Hans-Jørn Green, der var leder af kaserneforvaltninge på Jægersborg Kaserne 1979-2006, har bekræftet at Jægersborg Kaserne blev benyttet som location til dele af scenerne i filmene "Frk. Nitouche" og "Hurra for de blå husarer". Oplysningerne bygger både på hvad han har fået fortalt fra sin forgænger Hilmar Petersen, der var kaserneforvalter i perioden 1961 til 1979, - ligesom han i filmene nøjagtig kan udpege de steder hvor der er filmet.

Han oplyser bl.a. følgende scener i filmen "Hurra for de blå husarer":

a) Der ‘trædes an’ med hestene i midten af Tuhuras Jægergård
b) Obersten sættes af fra sin vogn (bygning 21).
c) Oberst Parsdorff med følge venter på at de to løtnanter skal vende tilbage efter væddemålet (gården mellem bygning 1 og 2).
d) Menig Spjellerup går vagt (foran den nu nedrevne) bygning 24, (erstattet af en ny bygning)
e) De unge brudepar ‘sidder op’ og rider ud med eskorte.
Der klippes umiddelbart efter. Resten er formentlig fra Næstved.

Også flere indescener er fra Jægersborg, bl.a. er oberstens kontor i "Hurra for de blå husarer" filmet på Jægersborg Kaserne, bygning 21.

Billede 2
Her var den oprindelige indgang til Jægersborg Slot. Ad denne port rider husarene i filmen ind og tager opstilling i midten af anlægget.

Billede 3
Bygning 2 (t.ve.) og bygning 9 (t.hø.). I gården bag bygning 2 er optagelsen hvor obersten med følge afventer at de to løjtnanter skal vende hem efter deres "udflugt".

Billede 4
Viser bygning 21 hvor obersten i "Hurra for de blå husarer" havde kontor ved den første trappe. Til højre bygning 18, hvor der på bagsiden er optagelser med brudeparrene der kommer ned af trappen og "sidder til hest". Det er også her at oppasseren, menig Spjellerup, går vagt i rød kappe.

Billede 5
viser gården som nævnt under billede 4. I den første bygning til venstre (bygning 18) er, som den sidste, den trappe som brudeparrene kommer ned ad. Til højre er nye bygninger, til erstatning for den bygning hvor Spjellerup går vagt.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Frøken Nitouche (1963)
Hurra for de blå husarer (1970)
Olsen-banden Junior (2001)