Fiskebæk Station
Fiskebæk Stationsvej 6B
4874 Gedser

Fiskebæk station ligger på jernbanestrækningen Nykøbing - Gedser, der blev anlagt 1885-86 som en privatbane, hvor initiativtageren C.F. Tietgen selv fik koncession til anlæg og drift af "A/S Gjedser Jernbane".

Banen havde stationer i Væggerløse og Fiskebæk. At det blev Fiskebæk og ikke den større sogneby Skelby, der fik stationen, skyldes formentlig, at Fiskebæk lå nærmere Gedsergård, hvis ejer geheimeetatsråd Edward Tesdorpf var impliceret i forarbejdet til baneprojektet.

Stationsanlægget i Fiskebæk havde vigespor for togkrydsning og fik siden et vigespor for læsning af sukkerroer til fabrikken i Nykøbing.

Den lokal jernbanetrafik på Gedserbanen har altid været af mindre betydning. I 1971 ophørte lokaltogtrafikken, stationerne blev nedlagt og solgt til private. Dele af filmen "Ved Vejen" - baseret på Herman Bangs novelle, blev optaget på Fiskebæk Station. Det jernbanemateriel som blev anvendt kom fra veteranbanen i Maribo.

Kulturmiljøets væsentligste elementer er stationsbygningen med tilhørende toiletbygning og pakhus og et banevogterhus, der alle er rødstensbygninger opført ved banens anlæggelse. På stationsarealet ligger desuden et nyere kolonnehus. Over for stationen ligger to villaer, den nordlige skal være opført af "portør Møller" omkring 1920, den sydlige skal Gedserbanen have bygget til "baneformand Bertelsen" omkring 1940.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ved vejen (1988)