Det Kongelige Opfostringshus, Hellebæk
Nordre Strandvej 129
3150 Hellebæk

Palæet Hellebækgaard blev opført i 1747 med Philip De Lange som arkitekt og var oprindeligt en del af datidens store våbenproduktion langs Hellebækken. Daværende finansminister greve Ernst von Schimmelmann indrettede rokokopalæet som sommerresidens, hvor digteren Jens Baggesen og andre af tidens skønånder var gæster. I nyere tid har Hellebækgård været ejet af Fonden Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse og udelukkende anvendt til uddannelsesformål. I årene 1953 til 2004 husede ejendommen kostskolen Det Kgl. Opfostringshus (mest kendt som Skorpeskolen). Eleverne, der kaldtes "skorper" kom primært fra Københavnsområdet. Optagelsesbetingelserne med fortrinsret for skilsmissebørn var dygtighed og trang, og undervisning og ophold var gratis. Trods omfattende renovering af skolens bygninger måtte skolen lukke i 2004 på grund af et lavt elevtal. I senere år har fonden udlejet til Københavns Kommunes børne/familieinstitution KiH. En gruppe af skolens tidligere elever har siden 2005 forsøgt at få skolen genåbnet. Efter en totalrenovering og opbygning i 2000 for godt 20 mio. kr. fremstår det 250 år gamle rokokopalæ i dag med moderne faciliteter (bl.a. it-installationer og fuldt moderniseret køkken) og tidssvarende lokaler – med det indres oprindelige inddeling i større og mindre værelser bevaret. En sidefløj til palæet består af 18 velindrettede værelser med plads til ca. 45 personer. Herudover er der 6 opholdsstuer med minikøkken. En separat skolebygning, opført til Skorpeskolen i 1953, rummer 5 undervisningslokaler og et lærerværelse. I 1982 opførtes en separat gymnastiksal samt et større undervisningslokale. Grundarealet er på ca. 19.000 kvm og de fredede bygninger ca. 2.000 kvm.


I filmen "Smil mand" blev Hellebækgaard anvendt som kostskole. Derudover er mange scener fra Hellebæk, bl.a. Bøssemagergade, købmanden og bageren samt Strandvejen og Nordskov Mølle.

Hellebækgaard er i filmen "Mig og Charly" lokation for institutionen "Bredhøj".

En del af filmen "6. Trækning" blev optaget i Hellebæk Palæ. Af Helsingør Avis den 1. august 1936 fremgår, at man havde indhentet Grev Schimmelmanns tilladelse til at benytte den gamle herregård i de smukke omgivelser som ramme.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
6'te trækning (1936)
Smil mand! (1972)
Mig og Charly (1978)