Munkholmbroen - Langtved
Munkholmvejen
4060 Kirke Såby

Munkholmbroen er en 114 meter lang vejbro ca. 6 km over det inderste af Isefjorden, sydøst for Holbæk, som forbinder området omkring Holbæk med Horns Herred. Broen er 12.5 meter høj. Munkholmbroen blev færdigbygget i 1951 og indviet i 1952 og afløste den tidligere færge på stedet.


En af Danmarks mindre kendte, men alligevel meget charmerende vejbroer er Munkholmbroen over Isefjorden mellem Roskilde og Holbæk. Broen ligger med sine tre enkle buer meget smukt placeret ved både skov og strand. Planerne om en fast forbindelse over Isefjorden ved Munkholm blev allerede diskuteret i midten af det 19. århundrede, men først i slutningen af 1920'erne kom der reelle projekter på bordet. De første planer gik i retning af en dæmning, men efterhånden som samtiden blev mere bevidst om vandgennemstrømningens betydning for lokalmiljøet, blev planerne ændret til en bro. I 1937 blev et broprojekt så vedtaget, og et entreprenørfirma gik i gang med byggeriet. Den bløde undergrund i Isefjorden skulle dog hurtigt vise sig at volde uventede problemer, og firmaet måtte til sidst opgive at fuldføre opgaven. Herefter gik byggeriet i stå på grund af materialemangel i forbindelse med udbruddet af 2. Verdenskrig. Efter Besættelsen blev den erfarne broingeniør Anker Engelund sat til at udarbejde et nyt broprojekt, der efterfølgende blev godkendt. I 1951 gik brobyggeriet påny i gang, og allerede året efter stod Munkholmbroen færdig. Selve broen er opført i jernbeton, men på grund af den smukke hvide farve buerne har, så virker broen ikke så "massiv", som den ellers kunne have gjort. Foruden broen, så består Munkholm-forbindelsen af en 140 meter lang dæmning på Munkholm-siden og en 35 meter lang dæmning på Langtved-siden. Da der stort set ikke er nogen skibssejlds i området, er gennemsejlingshøjden under Munkholmbroen kun på 3,45 meter. Broen kan ikke åbnes.
Copyright: www.danskefilm.dk
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Mig og min lillebror (1967)
Mig og min lillebror og storsmuglerne (1968)
Mig og min lillebror og Bølle (1969)