Bellahøj højhusene
Ved Bellahøj Nord
2700 Brønshøj

Danmarks første højhusbyggeri blev fostret i en konkurrence fra 1944 om planlægningen af Bellahøj-området. Vinderforslaget fra Tage Nielsen og Mogens Irming introducerede dermed le Corbusier's visioner om byer af højhuse med udsigt over et stort, urørt landskab. Her blev rummene mellem husene dog omhyggeligt planlagt og beplantet som siderum til parken omkring landstedet Bellahøj. Højhusene var i sig selv et eksperiment, men der blev også eksperimenteret med ny byggeteknik som fx beton støbt i glideforskalling. De såkaldte punkthuse ligger parvis og forskudt omkring et trappe- og elevatorparti med glasfacader. Bebyggelsen rummer cirka 1.300 overvejende små boliger med fællesanlæg som eksempelvis restaurant og butik. Husene har mindre forskelligheder, idet den nordlige del er projekteret af Svenn Eske Kristensen, Edvard Heiberg, Karl Larsen, Ole Buhl og Harald Petersen, mens Dan Fink, A/S Dominias arkitektafdeling og Stadsarkitektens Dirtektorat stod for den sydlige del. Friarealerne er udformet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, der har givet punkthusene på det hvælvede terræn en parkagtig ramme med spredte grupper af asketræer. På den østvendte skråning er anlagt et friluftsteater, der kan rumme hen imod 2.000 mennesker.

Kildetekst: Svend Kindt - arkitekt/redaktør

Bellehøjhusene blev bygget i 1954. I folkemunde fik de tilnavnet Havregrynshusene, både fordi de lignede havregrynsæsker, men nok mest fordi, lejlighederne var så dyre at bo i, at man kun havde råd til havregryn.

Allerede i 1955 lagde en lejlighed på det dengang eksklusive Bellahøj stuer og ikke mindst udsigt til filmen ”Det var på Rundetårn” fra 1955 med bl.a. Dirch Passer og Kjeld Petersen. Kjeld Petersen som advokat Viggo Hartsen boede i Ved Bellahøj Nord.

Scenen, hvor Kjeld Petersen viser sin "Bel Air" frem er optaget ved adressen Ved Bellahøj 5, som ligger overfor opkørslen til det underjordiske garageanlæg.

I filmen "Onkel Bill fra New York" boede Dirch Passer på Bellahøj med sin hustru Helle Virkner.

"Skytten" med bl.a. Jens Okking er optaget i et af højhusene på Bellahøjvej (Iflg. filmen på Ved Bellahøj 23 B).

I tv-serien "Krøniken" boede Palle From (Anders W. Berthelsen) i en lejlighed på toppen af København.


Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Det var paa Rundetaarn (1955)
Verdens rigeste pige (1958)
Onkel Bill fra New York (1959)
Kys til højre og venstre (1969)
Skytten (1977)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Krøniken