Bellahøjhusene
Ved Bellahøj Nord
2700 Brønshøj

Bellahøjhusene skød op midt i 1950erne, tegnet af Tage Nielsen og Mogens Irming med udgangspunkt i Le Corbusiers teorier om koncentreret bebyggelse med højhuse, sådan at landskabet blev bebygget mindst muligt og man inde imellem fik store grønne attraktive områder.

Fra starten blev de kaldt for "havregrødshusene" fordi huslejen var så høj at der ikke ville være råd til ordentlig mad. Mange troede endda at de aldrig ville blive beboet, da huslejen i 1956 var 4oo kr. om måneden. Det var langt overvejende middelklassen der flyttede ind og gennem årene har politikere, borgmestre og skuespillere haft bopæl dèr, blandt de mest kendte Preben Neergård og Poul Reichhardt.


Danmarks første højhusbyggeri blev fostret i en konkurrence fra 1944 om planlægningen af Bellahøj-området. Vinderforslaget fra Tage Nielsen og Mogens Irming introducerede dermed le Corbusier's visioner om byer af højhuse med udsigt over et stort, urørt landskab. Her blev rummene mellem husene dog omhyggeligt planlagt og beplantet som siderum til parken omkring landstedet Bellahøj. Højhusene var i sig selv et eksperiment, men der blev også eksperimenteret med ny byggeteknik som fx beton støbt i glideforskalling. De såkaldte punkthuse ligger parvis og forskudt omkring et trappe- og elevatorparti med glasfacader. Bebyggelsen rummer cirka 1.300 overvejende små boliger med fællesanlæg som eksempelvis restaurant og butik. Husene har mindre forskelligheder, idet den nordlige del er projekteret af Svenn Eske Kristensen, Edvard Heiberg, Karl Larsen, Ole Buhl og Harald Petersen, mens Dan Fink, A/S Dominias arkitektafdeling og Stadsarkitektens Dirtektorat stod for den sydlige del. Friarealerne er udformet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, der har givet punkthusene på det hvælvede terræn en parkagtig ramme med spredte grupper af asketræer. På den østvendte skråning er anlagt et friluftsteater, der kan rumme hen imod 2.000 mennesker.

Kildetekst: Svend Kindt - arkitekt/redaktør

Bellehøjhusene blev bygget i 1954. I folkemunde fik de tilnavnet Havregrynshusene, både fordi de lignede havregrynsæsker, men nok mest fordi, lejlighederne var så dyre at bo i, at man kun havde råd til havregryn.

Allerede i 1955 lagde en lejlighed på det dengang eksklusive Bellahøj stuer og ikke mindst udsigt til filmen ”Det var på Rundetårn” fra 1955 med bl.a. Dirch Passer og Kjeld Petersen. Kjeld Petersen som advokat Viggo Hartsen boede i Ved Bellahøj Nord.

Scenen, hvor Kjeld Petersen viser sin "Bel Air" frem er optaget ved adressen Ved Bellahøj 5, som ligger overfor opkørslen til det underjordiske garageanlæg.

I filmen "Onkel Bill fra New York" boede Dirch Passer på Bellahøj med sin hustru Helle Virkner. Scener er optaget ved højhusene på Ved Bellahøj 23 Syd.

"Skytten" med bl.a. Jens Okking er optaget i et af højhusene på Bellahøjvej. Jens Okking bor i Ved Bellahøj 23 B, - det siges udtrykkeligt i filmen - man ser ham gå rundt i lejligheden, sidde og indtale beskeder på kassettebåndoptager med den flotte udsigt over København, vi er på trappen med glasvinduerne og vi ser ham cykle afsted mellem punkthusene. En film med meget Bellahøj ude som inde.

I filmen "Busters verden" kører Buster langs Utterslev Mose med Bellahøjhusene i baggrunden.

I tv-serien "Krøniken" bor Palle From (Anders W. Berthelsen) med sin kone (Maibritt Saerens) i en lejlighed i Ved Bellehøj Syd 17.

Kilde: Lokalhistorisk Selskab fohttps://danskefilm.dk/ret_lokation/index.php?ny_julekalender=2r Brønshøj, Husum og Utterslev

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Det var paa Rundetaarn (1955)
Verdens rigeste pige (1958)
Onkel Bill fra New York (1959)
Kys til højre og venstre (1969)
Skytten (1977)
Busters verden (1984)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Krøniken