Ledreborg Slot
Ledreborg Alle 2D
4320 Lejre

Ledreborg slot er et af Danmarks største godser og især kendt på grund af Holstein-slægten. Oldtidsfund i det nærliggende Lejre vidner om, at der allerede i oldtiden har været bosættelser i området. Den direkte forløber for slottet opstod imidlertid først i det 15. århundrede under navnet Udlejre. I løbet af 1600-tallet blev stedet lagt ind under Roskilde Len. I 1663 overgik Ledreborg til rentemester Henrik Müller, der udvidede sit gods, fordi han var en af rigets største kreditorer. Han byggede en ny hovedbygning og gjorde godset til et af de største i Danmark. I 1700-tallet blev herregården købt af statsminister Johan Ludvig Holstein, og under hans ejerskab blev meget ændret. Den nuværende smukke gul-røde hovedbygning blev opført af arkitekterne J.C. Krieger og Laurids de Thurah i årene 1741-50, hvor også den dertil hørende barokhave blev anlagt efter fransk forbillede. Interiørerne stod den kendte arkitekt Nicola Eigtved for, mens de Thurah byggede pavillonerne og den karakteristiske portbygning. Ledreborg slot har været i Holstein-slægtens eje i de sidste 200 år og har således også huset Ludvig Holstein-Ledreborg, der var konseilpræsident i 1909.


Kilde: Danmarkshistoriens steder

I "Kampen om den røde ko" bor godsejeren (Poul Bundgaard) her.

I filmen "Lykke paa rejsen" residerer Heralda Broholdt og Mathias Broholdt - på Mosekloster. Slottet der lagde udendørslokaliteter til optagelserne, var Ledreborg Slot. Området omkring porten til pladsen foran slottet benyttes flere gange i filmen.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Lykke paa rejsen (1947)
Pigen og greven (1966)
Jeg er sgu min egen (1967)
Jeppe på bjerget (1981)
Kampen om den røde ko (1987)
Arven (2003)