Gelskov Gods
Gelskovvej 10
5750 Ringe

Gelskov blev første gang nævnt i 1477, hvor den kaldtes Gelskoffware. Gelskov har siden 1773 tilhørt slægten Schaffalitzky de Muckadell, og gården indgik mellem 1784 og 1925 i grevskabet Muckadell. Gelskovs hovedbygning er opført i 1917 af arkitekten Viggo Dahl. Hovedbygningen ligger på et voldsted, der omkranses af Sallinge Å på to sider.
(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)Skal forestille Budderuplund Herregård i filmen "Lykke-Per" (mod filmens slutning)

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Lykke-Per (2018)