Gilleleje Havn

3250 Gilleleje

Gilleleje Havn, der ejes af Gilleleje Havnelaug, består af Yderhavn, N-lige Bassin, S-lige Bassin og lystbådehavn. Fra ydermolerne fører et 40 m bredt løb ind gennem Yderhavnen til bassinerne.Ved hjørnet af Havnevej og Lille Strandstræde står "den grønne bænk". Den er slået op på langvæggen af hjørnehuset, og har front ud mod stejlepladsen og havnen. Over bænken findes et halvtag til beskyttelse mod regnen. Det fortælles, at halvtaget blev sat op på foranledning af en af de tidligste sommergæster, der syntes, at dryppet fra stråtaget måtte være ubehagelig for fiskerne, som ikke havde noget imod denne praktiske ændring. Den ældste oplysning om dette samlingssted stammer fra 1860erne. Bænken blev fortrinsvis anvendt af folk fra Lille Strandstræde og andre nærliggende huse. Om formiddagen var det gerne de ældre fiskere, der fandt ned til bænken. Men de blev ikke siddende hele formiddagen. Som regel opholdt man sig kun en halv eller en hel time dernede, men ud på eftermiddagen vendte mange tilbage, vel mest for at høre nyt fra de hjemvendte fiskere, der under færdselen med net og fangst fra havnen ofte kom forbi. De fleste havde tid til at standse op og få sig en sludder. Om aftenen var det både yngre og ældre fiskere, der slog sig ned på bænken, hvortil kom sommergæsterne, som her kunne, og stadig kan, komme i kontakt med den lokale befolkning. Men også fiskernes koner søgte i nogle tilfælde ned til "den grønne bænk", når dagens arbejde var til ende. De sidste gæster på bænken var ungdommen, der på vejen fra bal ofte lagde vejen forbi "den grønne bænk". Det var et hyggeligst sted for kæresteparrene, men når de unge mænd var i flok, kunne sammenkomsten blive temmelig højrøstet. Det fortælles, at bænken blev revet ned engang i trediverne, fordi ejeren af hjørnehuset ikke kunne sove. I stedet ville byen opføre en bænk ovre på den anden side af Havnevej i kanten af stejlepladsen, men da ejeren af hjørneejendommen blev klar over, at bænken ville tage noget af hans udsigt mod havnen, gik han med til at genopføre den på sin gamle plads. Fiskeri og søfart var de mest almindelige samtaleemner, men hertil kom andre ting af almen interesse. Særlig mændene fra Lille Strandstræde plejede at samles ved bænken i nætter med tordenvejr for at drøfte situationen.

Kilde: Uddrag af en artikel fra : "Fra det gamle Gilleleje" 1979Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Kristiane af Marstal (1956)
Fuglene over sundet (2016)