Retten i Sorø
Torvet 2
4180 Sorø

Sorø gl. Rådhus, også kaldet Sorø Ting- og arresthus.

Rådhusbygningen blev opført i 1880-81 til erstatning for det i 1879 nedbrændte, ældste rådhus, der lå på samme matrikel. Til at give tegning til det ny rådhus henvendte Sorø byråd sig til en af samtidens førende arkitekter, Vilhem Tvede, der var og er kendt for andre bygningsværker i København og andre steder samt restaureringer.

I gårdens vestlige ende ligger arrestbygningen. Den er opført i 1871 i to etager af gule teglsten og var i første omgang bygget sammen med det første, nu nedbrændte rådhus.
I arrestbygningen er der tolv celler, hvoraf de tre på gangen i stueetagen nærmest råshusbygningen i dag forsat indgår i funktionerne her, hvorimod resten af cellerne er lejet af Sorø Bibliotek, som bruger disse dels til opbevaring af Sorø lokalhistoriske Arkivs materiale og som bogdepot. De fleste, måske alle, celledøre er bevarede i jernbeslået stand med glughuller og låseværk.

Billede af arrestbygningen kommer senere.

kilde: Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts Museum, udgivet i 1982

Copyright: www.danskefilm.dkDenne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Rejseholdet