Kirke Værløse Kro
Kroparken 1,
3500 Værløse


Kirke Værløse kro lå på Bygaden 16-18, men bukkede under for tidernes ugunst og blev først i tresserne anvendt som tekstilfarvefabrik, men er senere omdannet til 4 ejerlejligheder. Indgangen er flyttet om på den anden side og adressen er ændret til Kroparken 1. I sin ydre fremtræden ligner bygningen sig selv. Også rejsestalden ved siden af kroen, nu med adressen Kroparken 3, ligner sig selv. Den anvendes nu som fælleshus for Andelsboligforeningen Kroparken, som er opført i den tidligere krohave.

Fotograf: Alex Chodziuk Jensen

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Poeten og Lillemor (1959)