Fairyhill ved Nyrup
Gurreholmvej 6
3490 Kvistgård

Oprindelig blev en trefløjet gård opført lige øst for Nyrup Sø af Christian Olsen. Få år efter blev ejendommen i 1796 opkøbt af generalkonsul Nicolas Fenvick.

Sønnen Charles Fenvick var engelsk generalkonsul i Danmark og residerede til daglig i Stengade i Helsingør. Han var ikke synderlig populær i de år – og da Danmark kom i krig med englænderne i starten af 1800-tallet var det helt galt. Da admiral Parker gled ind i Sundet mod København, blev der affyret et par skud mod Helsingør. Et af disse ramte netop generalkonsulens gård. Fenwick måtte flytte til Helsingborg – men kom tilbage i 1814. Året efter købte han af sin moder husmandsstedet i Nyrup.

Han byggede i årene 1820-24 ejendommen helt om – engelsk inspireret – bl.a. med de særegne skydevinduer. Han kaldte nu stedet for Fairyhill – "Eventyrbakken". De nye bygninger blev bygget med den såkaldte lerstampningsteknik – på engelsk cobhouses. En støbeform fyldtes med lerblandet jord – støbeformen svarede til murens længde og tykkelse. Når dette stykke af muren var færdig blev støbeformen flyttet ovenpå.

I 1822 byggede Charles Fenwick på den anden side af søen et nyt hus til sin næstældste søn George Thomas Fenwick.

Da Fairyhill i 1840 gik ud af familien Fenwicks eje, fik den en noget omtumlet tilværelse. Blandt de efterfølgende ejere kan nævnes lensbaron O. Reedtz Thott, der ejede stedet i perioden 1874-94. Fra 1919 kom der mere stabilitet. Jon Krabbe købte nemlig ejendommen af apoteker Johannes Rink fra Helsingør. Jon Krabbe var islandsk kommitteret – ikke gesandt eller ambassadør – for Island var jo endnu på den tid en del af Danmark. Den endnu eksisterende tennisbane blev anlagt pr. håndkraft i 1921. Den spillede en central rolle i Knud Sønderbys roman ”Midt i en jazztid”.

Et par brande har desværre ødelagt nogle af de oprindelige bygninger, men stedet er genopført i nøjagtig samme stil og størrelse som oprindeligt. I dag ejes Fairyhill fortsat af Jon Krabbes efterkommere, og en del af ejendommen anvendes fortsat som sommerbolig for familiens medlemmer. Hovedbygningen har været fredet siden 1959

Gården Fairyhill ved Nyrup med tennisbane er stedet for de unges sommerophold i Nordsjælland i filmen "Midt i en jazztid".

Foto Copyright Herluf Holdt

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Midt i en jazztid (1969)