Hellebæk Kohave

3150 Hellebæk

Hellebæk Kohave er et ca. 300 hektar stort område med overdrev, naturskov, moser, og ferske enge mellem Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov.

En stor del af området er så kuperet, at opdyrkning var umulig, og derfor udvikledes den særlige naturtype, der kaldes overdrev. Overdrev er en truet naturtype og er i dag fredet overalt i landet.

Det er kendetegnet af en stor variation af plante- og dyreliv. Området er kendt for sine store rovfugletræk, som kan opleves både om foråret og efteråret. Også tranetrækket kan studeres her fra medio marts og ind i april, når flokke på op til flere hundrede individer passerer på deres vej til Hornborgasjön i Sverige.


I dag er 88 truede plantearter knyttet til overdrevet. Det svarer til 38 procent af samtlige truede plantearter i Danmark.

I Hellebæk Kohave græsser omkring 300 kreaturer. Det er både malke- og kødkvæg, der går frit omkring. Hele området er indhegnet, men der er fri adgang for alle gennem de mange låger.

Køer er fredelige dyr, hvis bare du er en smule forsigtig. Du skal fx ikke gå hen til en kalv eller gå imellem en ko og dens kalv. Hold mindst 15 meters afstand, lad være med at fodre køerne og husk, at hunden skal være i snor.Filmatiseringen af Holger Drachmanns eventyrkomedie giver et enkelt kig indover Hellebæk Kohave.

I filmen "Tre små piger" følges diligencen, som kører over Hellebæk Kohave, forbi Gammel Skovhus, langs Julebæk Strand til Kronborg.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Der var engang (1966)
Tre små piger (1966)