Hvidegård
Hvidegårdsparken 69A
2800 Kgs. Lyngby

Hvidegården blev bygget i år 1877 og fungerede de næste mange år som bondegård ved forskellige private ejere. Men efterhånden som det blev sværere at drive landbrug, blev gårdens 75 tønder land gradvist solgt fra. I 1905 blev den første parcel solgt fra til landsted Ved Fortunen 20. I 1908 købte Ritmester Gustav Adolph Frederik Clauson-Kaas hele Hvidegården, og han skulle efterfølgende komme til at spille en stor rolle for hele den østlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune samt Dansk Galopsport. Clauson-Kaas var bestyrelsesmedlem og kommitteret i Landbrugslotteriet, men han var også lidenskabeligt interesseret i hesteavl, galop- og travsport. Via forskellige selskaber opkøbte Clauson-Kaas efterhånden også Dyrehavegård, Lundtoftegård, Bjælkalgergård og Rævehøjgård. Han anlagde træningsbane for galopheste på Dyrehavegaard og havde stutterier på andre af gårdene. Og det var ham, der fik gennemført anlægget af Klampenborg Galopbane og parkeringspladserne ved Dyrehavsbakken og Klampenborgvej. I 30’erne solgtes en del jord omkring Lyngby og Lundtoftes gårde til Københavns Kommune. I forbindelse hermed beholdt Clauson-Kaas den del af Hvidegårdens areal, som lå nord for Klampenborgvej og øst for Hjortekærsvej. På et tidspunkt efter Clauson-Kaas' tid, blev Hvidegården overtaget af Lyngby-Tårbæk kommune som lejede staldene ud til Klampenborg Galopbane og stuehuset til beboelse. Hestetraditionerne har været holdt i hævd gennem alle årene, og bl.a. har gården været hjemsted for berømte væddeløbere, som f.eks. ’Tie Eleven’, ’Orange Blossom’ ’Fabella’ samt derbyvinderne ’Birkum Bob’, og ’Hard Top’ – samtlige heste trænet af Frans Nutz. I dag bliver galoptraditionerne videreført af Warp Core og træner Unnie Jacobsen.


Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Det store løb (1952)
Vagabonderne paa Bakkegaarden (1958)