Bromølle Kro
Slagelsevej 78
4450 Jyderup

BROMØLLE KRO

I rigsarkivet ligger et gavebrev underskrevet af biskop Absalon. Den 8. juni 1198 forærede han området ved Bromølle Kro, der dengang hed Nævitzbro, til Sorø Kloster. Det var datidens trafikknudepunkt og det eneste sted på Sjælland, hvor Åmosen kunne passeres i nord-sydlig retning. På en ø i vadestedet blev en vandmølle opført, og bønderne kom langvejs fra for at få malet deres korn. Da køen ved møllem ofte var lang, begyndte mølleren at beværte de ventende med mad og drikke, så der har siden slutningen af 1100-tallet været gæstgiveri på stedet. I 1776 blev Åmosen drænet og mølledriften indstillet. Gæstgiveriet bestod imedlertid og blev fremover drevet som en kro, landbrug og købmandshandel. At drive kro har ikke altid været lige lukrativt. I 1700-tallet fandt et kropar på at forøge indtægterne ved at drikke de handelsrejsende under bordet, myrde dem, smide deres lig i åen og røve alt af værdi fra deres bagage. Kroparet blev afsløret og hængt på galgebakken tæt ved kroen. Bromølle Kro har fra den tid hørt under de omkringliggende godser indtil den i 1994 blev købt af familien Bresnov. Bromølle Kro er landets ældste Kongeligt privilegerede kro og har ligget på det samme naturskønne sted siden 1198 Bromølle Kro ligger mellem Jyderup og Ruds-Vedby

Yderligere info: bromoelle-kroDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Tre finder en kro (1955)