Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76, Dollerup
8800 Viborg

Hald danner rammerne for Steen Steensen Blichers noveller, Jøderne på Hald og Eneste Barn.
I mere end 130 år har Hald været kongelig ejendom. I perioden var Hald beboet af flere af landets mægtigste adelsmænd og konger, som formentligt har været tiltrukket af de tilhørende jagtskove. En af disse skove blev under 1. Verdenskrig anvendt som fangelejr for russiske fanger. Hald har haft fem forskellige beliggenheder! Placeringerne illustreres i Resens Atlas fra ca. 1670, som vidner om, at flytningerne er foregået over større afstande - dog alle i området omkring Hald Sø. Halds hovedbygning - det femte Hald - som stadig anvendes i 2013, var oprindeligt ikke tænkt som en hovedbygning. Tanken var, at det skulle være en portbygning, derførte ind til det fjerde Hald.
(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Max pinlig på højskole (2011)