Byfogedgården i Skagen Vesterby
Sankt Laurentii Vej 148
9990 Skagen

En af Skagens mest berømte malere, P. S. Krøyer, boede i en årrække i en ældre længe til byfogedgården i Plantagen i Vesterby.
Længen var opført 1809-12 som en prægtig bindingsværksbygning over 31 fag indrettet til beboelse, kontorer, vognport og stalde. I den sydlige ende består ydervæggene af sorttjæret bindingsværk af egetræ med berappede, gulkalkede murtavl. I den nordlige ende er tømmerkonstruktionen efter gammel lokal byggeskik beklædt med fjælle. Facaderne fremstår med synlige bjælkehoveder, og tegltaget, hvoraf en del oprindeligt var med strå, hviler på et konsolbåret gesimsbræt. De fornemme gamle vinduer, døre, trappetrin og skorstene er bevaret. De byfogeden flyttede embedet lejede Marie og P. S. Krøyer i 1894 længen og lod Ulrik Plesner ombygge og modernisere huset. Det blev forkortet til 22 fag, hele taget blev teglhængt og der blev indrettet stue og soverum mod syd, køkken og spisestue i midten og et atelier med større lofshøjde og et stort vindue mod nord. Marie Krøyer selv stod for indretningen og designet af det ny møblement.
Huset blev en festlig ramme for hele kunstnerkolonien på Skagen. Her dyrkedes selskabelighed og festivitas i forbindelse med talrige sammenkomster og måltider. Mange af begivenhederne er skildret i Krøyers malerier.
Udover bindingsværkslængen omfatter byfogedgården bl.a. en klitfogedbolig, der blev opført af Georg Nielsen Holgreen i 1832. Det er en fin klassicistisk, gulkalket bygning med centralt indgangsparti, opdelt symmetrisk facade og teglhængt tag med halvvalme. Den er udført i C. F. Hansens ånd og vakte berettiget opsigt i Nordjylland.
Skagens Museum benyttede efter Krøyers død i 1909 bygningerne til udstillinger indtil 1943. Herefter var der igen beboelse for kunstnere, før Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel efter en restaurering etablerede kontorer i 1995.

Krøyers sommerhus fra 1894 til 1909.


I filmen "Marie Krøyer" genkendes det sorte og gule hus med skibsnavne på facaden, for alle udendørs filmoptagelserne fra parrets hjem fandt sted her, hvor Marie og Krøyer levede fra 1895.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Marie Krøyer (2012)