Gyldenholm Gods
Gyldenholmvej 6
4200 Slagelse

I middelalderen lå landsbyen Gimlinge og hovedgården Gimplingetorp under Sorø Kloster. Gyldenholm er opkaldt efter den sjællandske, frugtbare jord, som gården er beliggende på. Siden 1862 har Gyldenholm været i slægten de Neergaards eje. I 2013 ejer Jacob Johan Thomas de Neergaard herregården. Gyldenholms 150 år gamle hovedbygning er anlagt efter inspiration fra norditaliensk murstensarkitektur af arkitekten J. D. Herholdt.
(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)


Gyldenholms historie går ikke længere tilbage end 1774 og er således ikke nogen gammel gård. I 1774, da den stigende finansielle nødsituation gjorde sig gældende og man var begyndt at bortsælge Krongodset, udbød man Antvorskov Ryttergods på auktion, og Anders Dinesen købte to parceller, nemlig Gimlinge og Lystager. Hovedgården opførte han på et særligt frugtbart sted, kaldet Guld-agrene, deraf navnet Gyldenholm.

Den nuværende hovedbygning i to etager over en høj kælder opførtes 1863-64 i norditaliensk renæssancestil. Arkitekten var J.D. Herholdt, og det indre blev dekoreret af Georg Hilker assisteret af Constantin Hansen.

Siden 1862 har godset været i slægten de Neergaards besiddelse. I dag ejes Gyldenholm af C.A.D. de Neergaard`s tipoldebarn, Jacob Johan Thomas de Neergaard og har et tilliggende på ca. 550 ha ager samt ca. 700 ha skov.


På filmen "Slægten" takker man Carl Holger de Neergaard, Gyldenholm Gods, - så det antages at godset har været brugt som lokation i forbindelse med filmen.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Slægten (1978)