Københavns Belysingsvæsens kassererkontor
Vognmagergade 8
1120 København K

Beskrivelse kommer senere...Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Hærværk (1977)