Sandved station
Jernbanevej 7
4262 Sandved

Sandved Station var fra 1892 til 1971 en station på jernbanestrækningen Næstved-Slagelse. Stationsbygningen er tegnet af den navnkundige DSB-arkitekt Heinrich Wenck. Oprindelig var det en bygning i en etage, men i 1919 blev der bygget en førstesal på, hvori stationsforstanderens lejlighed og værelser til tjenestepiger og elever blev placeret. Stueetagen indeholdt en pompøs forhal med gulvbelægning i bornholmsk granit, kontorer, venteværelse og rum til rejsegods. Fra 1938 til 1971 rummede stationsbygninge også det lokale postkontor. Efter banens nedlæggelse blev stationsbygningen solgt, men i nogle år var der stadig aktivitet på stationsområdet, idet en veteranbane benyttede såvel stationen som skinnerne. Senere indrettede en fysioterapeut sig i stationsbygningen med klinik og privatbolig.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Forræderne (1983)