Lundtofte Kirke
Danmarksvej 36
2800 Kgs. Lyngby

Med sine hvidkalkede mure, kamtakkede gavle og sit røde tegltag ligner kirken en typisk dansk landsbykirke fra middelalderen. Men grundstenen er først lagt i 1919. Bygningen består af kirkeskib, våbenhus, sakristi og tårn, samt kapel i kirkens østligste ende. Lundtofte kirke har ca. 200 siddepladser. Lundtofte Kirke er bygget på lokalt initiativ, og byggeprojektet fik fra starten stor folkelig opbakning. Da kirken blev indviet i 1921, kunne sognets beboere således glæde sig over, at ikke alene havde man finansieret næsten halvdelen af projektet gennem frivillige bidrag – også grunden var lokalt doneret af Ørholm Grundejerforening. Hertil kom at direktøren for Brede Klædefabrik, Edmund Daverkosen, kort forind havde skænket jorden til den omkringliggende kirkegård. En af de mest vedholdende forkæmpere for, at Lundtofte skulle udskilles til et selvstændigt sogn med egen kirke, var pastor N. N. Sværborg, der i 1930 blev kirkens første sognepræst. Pastor Sværborgs gravsted er fredet og kan i dag ses på kirkegården. Selve kirkebygningen har siden sin opførelse kun undergået få forandringer, heri blandt tilføjelsen af et nyt våbenhus i vest i 1969, mens kirkens inventar i 1999 har undergået en omfattende restaurering og nymaling. Hertil kommer at man i 1991 indførte automatisk ringning. I dag bruges kirkebygningen udelukkende til kirkelige handlinger, men før sognegårdens opførelse i 1981, afholdt man møder og konfirmandundervisning i tårnværelset over orglet. Der er ca. 200 siddepladser i kirken.

Kilde : www.lundtofte-kirke.dk

I filmen "Baronessen fra benzintanken" ankommer følget til Lundtofte Kirke, mens det er Tystrup Kirke hun løber ud af, da hun flygter fra sit eget bryllup.
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Baronessen fra benzintanken (1960)
Peters baby (1961)
Honning måne (1978)