Ørbæklunde
Ørbæklundevej 1
5853 Ørbæk

Ørbæklundes oprindelse er som de fleste andre danske herregårdes uklar. Men allerede i 1300-tallet ejede Friis-slægten gods på egnen under gården Lundbygård. Måske det samme gods som omkring 1500, da under navnet Lundsgård, var ejet af den velstående rigshofmester Poul Laxmand, der lå i strid med rigets ærkebiskop Biger Gunnersen, der blev myrdet på Langebro i København i 1502, hvorefter kong Hans konfiskerede den afdødes gods. Lundsgård blev overdraget til Odense bispesæde. Ørbæk Lundsgård blev den nu kaldt, for at skille det ud fra andet fynsk kirkegods. Reformationen i 1536 bragte kirken som godsejer til fald - og Johan Friis til magtens tinde. Han erhvede Ørbæklunde i 1537 og overdrog det, uden at vi kender de nærmere omstændigheder, til broderen Henrik Friis. Friis-slægten besad Ørbæklunde til 1689. I de følgende 100 år fulgte en række skiftende ejere. Men fra 1781 har denne, en af Fyns herligste renæssancegårde, tilhørt den borgelige slægt Lange.

Ingen offentlig, synlig fra vejen

Beliggenhed: Nyborg kommune, 12 km. sydvest for Nyborg

Politikkens bog om: DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE

Foto: Annette Richardt.

Ifølge filmprogrammet til stumfilmen "Dramaet i den gamle mølle" blev filmen optaget ved Ørbæklunde på Fyn.

Ifølge Aarhus Stiftstidende fra den 5. august 1915 blev stumfilmen "Lyset og Livet" optaget ved Ørbæklunde Vandmølle.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Historien om Hjortholm (1950)
Alt for kvinden - (Greven på Liljenborg) (1964)