Torbenfeldt
Ringstedvej 50 Frydendal
4440 Mørkøv

TORBENFELDT

Torbenfeldt ligger på en af Sjællands skønneste strækninger mellem Mørkøv og Undløse. Hovedbygningens tre fløje rejerser sig på en søholm. Den middelalderlige oprindelse er tydelig, men anlægget er præget af senere ombygninger. Ældst er sydfløjen med hvælvede kældre fra 1400-tallet. Den nuværende østvendte midterfløj med portgennemkørsel blev ifølge en inskriptionstavle opført i 1577. Endelig nordfløjen, oprindelig en bindingsværksudbygning, der i 1767 blev erstattet med den nuværende to etager høje fløj, der mod øst afsluttes med et svært rundt tårn opført i 1906.

Politikkens bog om "DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE"

Filmen "Komtessen paa Steenholt" blev optaget på de to herregårde Løvenborg og Torbenfeldt (Kilde: Fædrelandet (Kolding) 07-10-1939)

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Komtessen paa Steenholt (1939)
Arvingen (1954)
Kampen om Næsbygård (1964)
Næsbygårds arving (1965)
Krybskytterne paa Næsbygaard (1966)