Thurø Kirke
Kirkestræde 10A
5700 Svendborg

THURØ KIRKE

Kirken blev opført 1630-40 med Thurøs daværende ejer, fru Ellen Marsvin, som bygherre. Den har siden været øens sognekirke, men egen præst fik Thurø først i 1860. Den oprindelige bygning blev omkring 1905 udvidet med en lille korbygning mod øst. Kirken rummer maximalt 250 mennesker. Klokken i spiret (“tagrytteren”) bærer Ellen Marsvins navn, ligesom initialerne kan læses på våbenhusets gavl. Trefoldighedskirkens indre byder på mange seværdigheder. PRÆDIKESTOLEN er sengotisk. ALTERTAVLEN er fra omtrent samme tid (o. år 1500), et træskærerarbejde, der i 5 scener fremstiller Jesu lidelse, korsfæstelse og opstandelse. På nordvæggen hænger et stort krucifix, skåret af Claus Berg. Altertavle og krucifix hørte oprindelig hjemme i en nu nedrevet klosterkirke i Svendborg. Stolestadernes udskæringer er derimod originalarbejder til Thurø kirke. De er udført af Hans Dreier, som også udskar inventaret i Ellen Marsvins hovedsæde Holckenhavns kapel. ALTERSØLVET (kalk og disk) bærer som klokken Ellen Marsvins navn og er sikkert skænket kirken ved indvielse 3. søndag efter påske 1640. Med de to kirkeskibe, sømandsforeningens gamle fane og pulpiturforstykkernes genfortælling af beretningen om Jesus, der stiller stormen på søen, erindres menighed og turister om, at Thurø engang var udgangspunkt for en omfattende søfart. I 1992 isattes i et nordvestligt vindue en mosaikrude med pinsemotiv, skabt af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. Kirken var i efteråret 1996 genstand for en gennemgribende restaurering . På kirkegården, som skråner smukt ned mod Skårupsund ligger digterne Tom Kristensen, Karen Michaëlis og Valdemar Rørdam samt maleren Niels Hansen begravet. Syd for kirken er opført en mindemur for 54 thurinske søfolk, som “blev derude”.

Foto: Torben Styrbak
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Den kloge mand - 1956 (1956)
Den rige enke (1962)