Susanne Palsbo
Født: 23-1-1907 i København
Død: 17-1-1989
Gravsted: Søndermark Kirkegård - Frederiksberg (fællesgrav)

Biografi
Susanne Ellen Margrethe Palsbo (bevilling på navnet Susanne i 1943), journalist og forfatter, var datter af grosserer Christian Marius Hansen (1877-1955) og hustru Anna Julie Petrea Jensen (1874-1956). Hun blev student i 1924 fra Ingrid Jespersens Skole og tog året efter filosofikum ved Københavns Universitet. Derefter gennemførte hun i nogle år tegne- og musikstudier og i 1926 var hun i en kort periode skuespiller i revyensemblet Co-Optimisterne under navnet Ellen Margrethe Hansen. Siden blev hun 1929-30 redaktionssekretær ved kvindebladet "Vore Damer" og var fra 1930 til 1933 medarbejder ved ugebladet Ude og Hjemme. Hun fortsatte som journalist ved Dagens Nyheder / Nationaltidende fra 1933 til 1943 og flyttede derefter til Berlingske Tidende, hvor hun var ansat frem til sin pensionering i 1974. Især var hun kendt for sine causerier og vers under en fast daglig spalte "Susanne skriver". Susanne Palsbo udgav en lang række bøger bl.a. flere bøger om kongehusets medlemmer og hun skrev sangtekster, bl.a. "Jeg plukker anemoner i november". Særlig kendt blev Susanne Palsbo, da hun medvirkede som deltager i radioens populære program "20 spørgsmål til professoren". Desuden medvirkede hun i udsendelsen "Susanne snakker og vender plader". Susanne Palsbo var fra 1965 til 1978 medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti. I 1954 blev hun udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen. Hun blev gift første gang den 2. december 1930 med journalist Harry Mozart Bendixen (13-10-1901 - 31-10-1954). Ægteskabet blev opløst i 1936. Derefter giftede hun sig den 19. december 1936 på Københavns Rådhus med filminstruktør, redaktør Ole Svarre Palsbo (13-08-1909 - 11-06-1952). Ægteskabet blev opløst i 1949.


Har arbejdet med følgende 2 film:
Tre små piger (1966)Manuskript, Sangtekster
De fem i fedtefadet (1970)Sangtekster

Har arbejdet med følgende 1 revyer:
En Skærsommersalat eller Hæld i sprøjten (1981)Tekst