Niels W Gade
Født: 22-2-1817 i København
Død: 21-12-1890
Gravsted: Holmens Kirke - Østerbro

Biografi
Niels Wilhelm Gade var som komponist og dirigent gennem mere end 40 år den dominerende skikkelse i dansk musikliv. Gade var søn af en snedker, der var en kendt klaver- og guitarbygger og var oprindelig tiltænkt den samme løbebane som faderen. Efter en kort tid som lærling opgav han dog håndværket til fordel for musikken. Han studerede musikteori hos komponist A.P. Berggreen og blev tillige violinelev i Det Kgl. Kapel, hvor han havde F. Wexschall som lærer. Desuden spillede han gratis violin i de københavnske orkestre for at lære faget. Niels W. Gade fik sit gennembrud som komponist som 24-årig i 1841 med fantasi-ouverturen "Efterklange af Ossian". Hans Symfoni nr. 1, der er bygget over hans egen melodi til Ingemanns "På Sjølunds fagre Sletter" blev uropført 1843 af Felix Mendelssohn med Gewandhausorkestret i Leipzig. Den var så stor en succes, at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent. Han slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn i Tyskland. Han var personlig ven med Robert Schumann, Liszt og Wagner. I 1844 blev han Mendelssohns meddirigent for Gewandhausorkesteret, og samtidig blev han ansat som lærer ved byens nyoprettede musikkonservatorium. Ved Mendelssohns død i 1847 overtog Niels W. Gade hans stilling som chef for orkestret. På det tidspunkt var Niels W. Gade blevet verdensberømt. I forbindelse med udbruddet af den dansk-tyske krig i 1848 blev Niels W. Gade imidlertid tvunget til at vende hjem til Danmark, da han ellers risikerede at blive indkaldt til den tyske hær. Hjemme i København blev han i 1852 gift med komponisten J.P.E. Hartmanns datter. Ægteskabet var lykkeligt, men allerede i 1855 døde hustruen, kort tid efter at hun havde født tvillinger. To år efter giftede Niels W. Gade sig med Mathilde Stæger (1833-1915). I 1867 var Gade - inspireret af Mendelssohn - medstifter af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han resten af livet virkede som direktør og lærer. Som ældre rejste han meget ofte til Tyskland, England og Holland for at dirigere. Han levede af indtægterne fra sine værker og virkede fra 1851 tillige som organist ved Garnisons Kirke og fra 1858 ved Holmens Kirke. Hans mest kendte værk er ""og blandt øvrige kendte værker er Symfoni nr. 1 i C-mol og sangene På Sjølunds fagre sletter samt Grøn er vårens hæk. Han skrev også balletmusik, orgelmusik og en række meget populære korværker. En bagatel som han ikke selv vurderede højt var "Brudevalsen" fra balletten "Et Folkesagn", som nu er en fast del af ethvert dansk bryllup. Det siges at balletmester August Bournonville fiskede noderne op af den papirkurv som Gade havde kastet dem i. Fra 1973 til 1983 var der et museum for Niels W. Gade i Humlebæk overfor Louisiana museet. Det var drevet af Gades barnebarn Johannes. W. Gade.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Helle for Lykke (1969)Musik

Har arbejdet med følgende 1 revyer:
Gå med i lunden (1933)Musik

Bøger om Niels W Gade:
Niels W. Gade - et dansk verdensnavn af Inger Sørensen