Flemming Jensen III
Født: 24-12-1934 i Silkeborg

Biografi
Niels Johan Flemming Jensen, animator, er søn af blikkenslager Ejnar Jensen (15-07-1898 - 1977) og hustru Birthe Marie Nielsen (28-02-1904 - 2005). Allerede fra barnsben var Flemming Jensen interesseret i at tegne og viste fra begyndelsen et stort talent for især at bruge blyant, pen og tusch. Flemming Jensen havde en forkærlighed for humoristiske tegninger, og det var derfor naturligt at han knyttede sig til Silkeborg Avis, som beredvilligt åbnede sine spalter for hans morsomme tegninger. Flemming Jensen blev uddannet som maler og skiltemaler og var i 1961 ansat hos firmaet "Kama" i Silkeborg, hvor han i forbindelse med Silkeborg Museums åbningsudstilling af moderne malerkunst fik opgaven med at forstørre og overføre Dubuffets udstillingsplakat på Grand Hotels (også kaldet Missionshotellets) femten meter høje gavl. Imidlertid interesserede Flemming Jensen sig tidligt for tegnefilm og eksperimenterede selv med at fremstille tegnefilm, og i omkring to år anstrengte han sig for, sammen med kollegaen og kammeraten, Tony Christensen, at lære sig, hvordan man animerer og laver tegnefilm. Han påbegyndte derefter sin egen første egentlige tegnefilm, som er en moderne version af stenalderen, formentlig delvis inspireret af Familien Flintstone, som på den tid vistes i dansk TV. Med baggrund i medieomtalen rettede Walther Lehmann hos Nordisk Tegnefilm A/S henvendelse til Flemming Jensen som kort efter ansattes og bosatte sig i København. Flemming Jensen beskæftigede sig med alle manuel­le sider af tegnefilmproduktionen. Han malede tekster, bag­grunde, animerede, trak op på cels og farvelagde disse, alt sammen med forbavsende professionel ekspertise. Han fik opgaver med at animere figurer i forskellige reklametegnefilm. Efter en opgave for Steinaa Film blev han på grund af manglende beskæftigelsesmuligheder afskediget, men fik i stedet beskæftigelse hos Spectrum Film Studio, hvor det fortrinsvis blev til en række reklametegnefilm. Senere begyndte han at arbejde som free lance - og indgik kort efter et partnerskab med Harry Rasmussen under navnet Tegnefilm I/S. Under dette navn arbejdede man sammen til 1978, hvorefter anpartsselskabet Anima Film ApS blev stiftet med Flemming Jensen og Harry Rasmussen som direktører. Partnerskabet fungerede som underleverandør af tegne- og trickfilm af stort set enhver art. I det daglige tog Flemming Jensen sig fortrinsvis af design, lay­outs, baggrunde og cel-arbejde. På grund af private uoverensstemmelser udtrådte Flemming Jensen i 1979 og solgte sine anparter til Harry Rasmussen. Han fortsatte i stedet som free lance allround tegner og animator og fik rigeligt med tegnefilmopgaver af forskellig art, bl.a. hos Jannik Hastrup på dennes langtegnefilm "Samson og Sally". Det svenske TEAM FILM havde også bud efter Flemming Jensen som anima­tor på et par lang­tegnefilm med den populære kat "Pelle Hale­løs" og senere arbejdede han som animator for Per Åhlin på dennes lang­tegnefilm "Resan till Melonia" samt på brødrene Jan og Peter Gisbergs "Grodan Boll och Kalle Strop på svindlande eventyr". I 1990’erne arbejdede Flemming Jensen som animator på nogle af Tegnedrengenes korte tegnefilm, som f.eks. ”Verdenshistorien” I-II i 1994 og i sidste halvdel af årtiet fik Flemming Jensen også arbejde som animator for et østty­sk tegnefilmstudio. Derudover medvirkede han som freelance animator på alle Jannik Hastrups langtegnefilm. I 2002 gik Flemming Jensen på folkepension og kunne derefter i højere grad hellige sig sit private tegneri og akvarel- og oliemaleriet samt sit familieliv.


Har arbejdet med følgende 2 tegnefilm:
Fuglekrigen i Kanøfleskoven (1990)Animator
Drengen der ville gøre det umulige (2003)Animator