Johan Ludvig Heiberg
Født: 14-12-1791 i København
Død: 25-8-1860
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Johan Ludvig Heiberg, dramatiker, kritiker og chef for Det Kongelige Teater 1849-56, var søn af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine, født Buntzen. Han voksede op hos en moster, 1802-04 hos familien Rahbek i Bakkehuset og derpå mest hos moderen, der i 1801 havde indgået ægteskab med den svenske baron C.F. Gyllembourg. Som barn færdedes han hjemmevant i de intellektuelle saloner, blev vekselvis rost af Jens Baggesen og Adam Oehlenschläger og var den hele guldalders myndling. Som kvittering spillede han marionet og fik udgivet Marionettheater (1814) og andre ungdomsarbejder som den litterære komedie Julespøg og Nytaarsløier (1817). I 1809 dimitteredes han af sin lærer til universitetet. Han vaklede mellem matematik, medicin og digtning, men valgte at tage konferens i æstetik og skrev disputats om Pedro Calderón (1817). I årene 1819-22 boede han i Paris hos faderen, som måtte betale regningen for det elegante liv og de naturvidenskabelige studier. Han tog sit drama Nina (1823) og inspirationen fra Eugène Scribe og det øvrige franske boulevardteater med hjem i bagagen. Et lektorat i dansk sprog og litteratur i Kiel 1822-25 var ikke en munter oplevelse, men et møde med G.W.F. Hegel førte til studier i hans logik og filosofi og til introduktionen på dansk, Om den menneskelige Frihed (Kiel, 1824). I 1825 ændrede Johan Ludvig Heiberg fremtiden både for sig selv og Det Kongelige Teater. Han begyndte at skrive danske stykker i den vaudevilletradition, han kendte fra Frankrig. Han fik sit kunstneriske gennembrud med vaudevillerne "Kong Salomon og Jørgen Hattemager" (1825), "Aprilsnarrene" (1826), "Et eventyr i Rosenborg Have" (1827) og "Nei" (1836). I 1828 skrev han festspillet "Elverhøj", der siden er det hyppigst spillede teaterstykke på den danske nationalscene. Han var direktør for Det Kongelige Teater 1849-56. I 1831 giftede han sig med kgl. skuespillerinde Johanne Luise Pätges. Han redigerede Kjøbenhavns Flyvende Post (1827, 1828, 1830) og Interimsblade (1834-37), der uden sidestykke var tidens mest underholdende og smagsdannende bladsucces.


Har arbejdet med følgende 2 film:
Elverhøj (1939)Efter skuespil af
En desertør (1940)Sangtekster