Axel Juel
Født: 12-2-1883 i København
Død: 15-7-1948
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Biografi
Axel Niels Christian Juel, forfatter, der var søn af kaptajn, cand.jur. Hakon Valdemar Juel og Nathalia Christensen, blev i 1901 student fra Nørrebros latin- og realskole og cand.phil. i 1902. Han studerede sprog, især latin og fransk, senere også jura, men opgav studierne, forsøgte sig som skuespiller, og blev 1905 assistent i Marineministeriet hvor han 1916 blev fuldmægtig, 1919 ekspeditionssekretær og arkivar og kontorchef fra 1920 til 1946. Sideløbende med sin embedskarriere i Marineministeriet tegnede Axel Juel sig for en række digtsamlinger. Axel Juel huskes bl.a. for sangen "Flaget" ("Der er ingenting, der maner") fra samlingen Himmel og Hav. Marinedigte (1916). Axel Juel modtog en lang række legater og udmærkelser, og kom fra 1933 fast på finansloven. Axel Juel blev den 18. december 1925 gift med Rigmor Blume.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Flaadens blaa matroser (1937)Sangtekster