Læge Erik Karup
Født: 4-9-1925 i Niløse ved Dianalund
Død: 3-4-1997
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Hans Erik Karup Pedersen, overlæge og speciallæge i kirurgi, der var søn af sognepræst Johannes Pedersen (f. 21-07-1890) og hustru Marie Møller (f. 14-09-1889), blev student i 1944. Som helt ung tog han del i modstandsbevægelsen og blev fire måneder før befrielsen arresteret og torteret af Gestapo. Efter krigen arbejdede han i Danske Studerendes Fællesråd og som næstformand i Danmarks Internationale Studenterkomité. Han blev læge i 1952. Foruden på danske og svenske hospitaler blev han uddannet som kirurg på l'Hospital Cochin i Paris og på Hammersmith Hospital i London. Han var skibslæge hos DFDS før han blev speciallæge i ortopæd- og karkirurgi. I 1963 blev han assisterende overlæge på den kirurgiske afdeling ved Det Danske Undervisningshospital i Kinahasha i Zaire - udsendt af det danske udenrigsministerium og Dansk Røde Kors. I 1975 blev han først overlæge og senere cheflæge på Amtssygehuset i Fakse. Erik Karup Pedersen var en af frontfigurerne i det medicinske arbejde mod tortur. Han gjorde et stort arbejde i organisationen Amnesty International som medlem af den danske lægegruppe og i opbygningen af det internationale arbejde mod tortur. I 1973 var han medlem af en mission det internationale Røde Kors sendte til Mekong-deltatet i Vietnam i tre måneder. Senere var han også med i Amnestys missioner i Spanien, Frankrig og USA, ligesom han deltog i lægelige konferencer om tortur og dens følgevirkninger. Erik Karup Pedersen var medlem af det medicinsk områdets rådgivende organ Medical Advisory Board og satte i høj grad præg på arbejdet på Det internationale rehabiliterings- og forskningscenter for torturofre RCT i København, hvis bestyrelse han var medlem af. Han blev den 24. februar 1951 gift i København med kontorassistent Ljuba Farberoff (f. 11-01-1921)


Har arbejdet med følgende 1 film:
Landsbylægen (1961)Rådgivende læge