Flemming B. Muus
Født: 21-11-1907 i København
Død: 23-9-1982
Gravsted: Søllerød Kirkegård

Billede af Flemming B. Muus
Biografi
Flemming Bruun Muus, faldskærmschef, modstandsmand og forfatter, var søn af grosserer, senere finsk generalkonsul Kai Bruun Muus (1877-1940) og Agnete Zahle (1877-1963). Han tog realeksamen i 1922 og efter to år som handelslærling i Kerteminde tog han i 1927 handelsskoleeksamen i København. Efter to år i Siemens-værkerne i Berlin og to år i General Motors i København rejste han til Liberia som bestyrer i et britisk firma med hovedsæde i Cape Palmas. Straks efter besættelsen søgte han at melde sig som frivillig til de danske styrker, men nåede først i april 1942 frem til England efter en dramatisk tur, der omfattede en 7-dages kanorejse fra Cape Palmas til Monnovia og derpå en sænkning af transportskibet efter luftbombardement nær Irland. Han blev samlet op af en britisk destroyer og nåede Liverpool. I England blev han rekrutteret af Special Operations Executive og efter træningen udpeget som leder af arbejdet i Danmark. Han blev den 11. marts 1943 sammen med 3 andre agenter nedkastet på en position ca. 8 km sydøst for Nibe, men overlod arbejdet med at organisere våbenmodtagelser i Jylland til vennen Ole Geisler og rejste selv til København. Her tog han kontakt til modstandsbevægelsen og de politiske partier, hvor han kom til at fremstå som repræsentant for England. I oktober 1943 blev han kaldt til London til forhandling om tekniske spørgsmål og langtidsplaner om skabelsen af en dansk undergrundshær. Han blev i december påny nedkastet og nåede uskadt til København trods maskinen blev skudt ned under anflyvning. I Frihedsrådet kunne han meddele de britiske planer, som straks efter blev iværksat. I december 1944 blev han igen kaldt til London. Kort tid efter indløb der meldinger om uregelmæssigheder i hans regnskabsførelse og han blev derfor tilbageholdt. Da Special Operations Executive efter krigen indledte en auditørundersøgelse nægtede han i harme at medvirke til opklaring af anklagen. Briterne lod sagen falde og overlod den til de danske myndigheder og i 1946 blev Flemming Muus ved en dansk domstol dømt for underslæb, men blev efter få måneder benådet. Flemming Muus rejste derefter til Sydafrika, hvor han i 1948 blev ansat i en guldmine. I 1949 vendte han tilbage til Danmark og skrev i de følgende år en lang række bøger, bl.a. om sit eget dramatiske liv. Hans bog "Der kommer en dag" var grundlag for en tv-udsendelse om modstandsbevægelsen. Flemming B. Muus blev den 8. juni 1944 gift i Tystrup ved Fuglebjerg med forfatterinden Varinka Corina Wichfeld.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Der kom en dag (1955)Efter roman af, Drejebog, Manuskript