Aage Bojesen
Født: 21-7-1881 i Ordrup
Død: 7-11-1951
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Biografi
Aage Bojesen, overlæge og børnelæge, var søn af forlagsboghandler Ernst Bojesen (1849–1925) og Thyra V. F. Rønsholdt (1855–1933). Efter studentereksamen i 1901 fra Østersøgades gymnasium blev han læge fra Københavns Universitet i 1909. Allerede fra sin tidligste studentertid nærede han stor kærlighed til børn, og som læge satte han sig det mål at gøre en virkelig indsats som socialt kunne forbedre børnenes kår her i landet og det lykkedes ham effektivt at udbygge dansk børneforsorg. Efter kandidattiden fik Aage Bojesen en grundig uddannelse på Dronning Louises hospital og på Rigshospitalets børneafdeling 1915–20. I 1918 fik han speciallægeanerkendelse i pædiatri og fra 1924 ledede han en privat børneklinik på Platanvej og blev samtidig et aktivt bestyrelsesmedlem af børnesanatorierne for København og omegn, Barnets hus, Mødrehjælpen, Forebyggende børneværn, Børnehjælpsdagens forretningsudvalg, Fattige børns fodbeklædning og nåede tillige for børnelægernes organisation (formand 1924–26) i Medicinsk Vejviser at give landets læger en værdifuld oversigt over de mange forskellige steder syge børn kunne placeres. I midten af 1920erne fik han ansættelse ved børneplejestationerne under De samvirkende menighedsplejer og hans indsats her betød en vækst af stationerne midt i byens kvarterer og en tilsvarende nedgang i børnesygeligheden og børnedødeligheden i København.krampe) – og til glæde for talrige mødre forfattede han: Hvad fejler mit barn, og hvad skal jeg gøre? B. opnåede at se datteren Annalise B. og sønnen Ejgil B. færdige som læger 1944; begge blev de dr. med. 1955. Aage Bojesen blev den 5. maj 1911 gift på Frederiksberg med Margrethe Emilie Gottlieb (05-05-1884 - 04-07-1972).


Har arbejdet med følgende 1 film:
Det store ansvar (1944)Ide