Alfred Johnsen
Født: 28-10-1902 i Ødsted sogn v/ Vejle
Død: 12-12-1978
Gravsted: Brønshøj Kirkegård - Kbh

Biografi
Alfred Johnsen blev født på Vejle-egnen og begyndte sin tilværelse som landmand. I midten af 1920erne søgte han optagelse på Haderslev Statsseminarium, hvor han tog lærereksamen i 1929. Han var i to år lærer på Stenlille private Realskole og fik derefter ansættelse ved Frederiksberg Skolevæsen. I 1951 blev han udnævnt til pædagogisk viceinspektør og konsulent for dansk-undervisningen ved kommunens skoler. Tre år senere avancerede han til skoleinspektør ved Duevejens skole. Sideløbende med sin lærergerning skrev han en halv snes bøger for børn. Det var historiske og sociale romaner og "Den grønne flaske" indbragte ham i 1954 en hæderspris for årets bedste børnebog.


Har arbejdet med følgende 1 film:
En sømand gaar i land (1954)Ide