Jakob Knudsen
Født: 14-9-1858 i Rødding
Død: 21-1-1917
Gravsted: Birkerød - Assistens og Søholm Kirkegård

Biografi
Jakob Christian Lindberg Knudsen, præst og forfatter, der var søn af højskolelærer Jens Lassen Knudsen og Nanna Boisen, tog studentereksamen og blev efter fire års teologiske studier cand. theol i 1881. Ved faderens mellemkomst blev Jakob Knudsen samme år ansat som lærer på Askov Højskole. I 1890 tiltrådte han et embede som valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers fjord. I 1879 havde han forlovet sig med Sofie Plockross og de blev gift i 1883. Forholdet til hustruen blev imidlertid aldrig rigtig lykkeligt. De var for forskellige af natur og temperament, og modsætningerne voksede, indtil de i 1893 blev enige om at lade sig skille – i venskab og fordragelighed. Imidlertid vakte det stor forargelse i menigheden og i resten af landet, at en præst lod sig skille. Denne forargelse blev endnu større, da Jakob Knudsen i 1896 giftede sig med den 19 år yngre Helga Bek, der var datter af den afdøde højskoleforstander i Mellerup. Den offentlige kritik af Jakob Knudsen steg, indtil han i 1897 følte sig nødsaget til at tage sin afsked. I de følgende måtte Jakob Knudsen ernære sig som omrejsende foredragsholder, hvilket sled på hans helbred. Det var hårde tider, da han både skulle forsørge sin nye familie og betale hustrubidrag til sin tidligere kone. Efter det folkelige gennembrud med romanen ”Den Gamle Præst” og de efterfølgende romaners succes kunne Jakob Knudsen efterhånden ernære sig som forfatter. I 1901 flyttede han med familien til Glostrup og i 1909 til Birkerød, hvor han helligede sig forfatterskabet. Jakob Knudsen er bl.a. forfatter til salmerne "Se, nu stiger solen" og "Tunge, mørke natteskyer".


Har arbejdet med følgende 1 film:
Den gamle præst (1939)Efter roman af