Holger Arentzen
Født: 4-6-1903
Død: 17-11-1990
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Holger Arentzen, civilingeniør, blev efter endt eksamen ansat som redaktionssekretær ved bladet Populær Radio i 1928 og året efter som ingeniør ved Nordisk Films Co. Derefter var han indtil 1939 teknisk leder ved Det Danske Grammofonselskab. Som ung ingeniør blev han i 1941 knyttet til firmaet Fonofilm Industri A/S (Ortofon A/S) og arbejdede sammen med ingeniørerne Axel Petersen (14-12-1887 - 08-06-1971) og Arnold Poulsen (06-02-1889 - 06-11-1952) på tonefilmens og grammofonteknikkens udvikling. Efter ingeniør Arnold Poulsens død overtog Holger Arentzen sammen med ingeniør Vilh. Anneberg ledelsen af selskabet. På det elektroakustiske område gjorde han en stor indsats bl.a. ved konstruktion og udvikling af grammofontekniske produkter. De grundlæggende opfindelser, som Ortofons verdenskendte pick-up'er er baseret på, er således gjort af Holger Arentzen og han fik patent på den første dynamiske Ortofon pick-up. Holger Arentzen var ansat i Fonofilm Industri A/S indtil 1970.


Har arbejdet med følgende 3 film:
Eskimo (1930)Tonemester
Saa til søs (1933)Tonemester
Skaf en sensation (1934)Tonemester