Kjeld Løfting
Født: 21-9-1950
Død: 5-11-2006 Mindebog
Gravsted: Vester Kirkegård, Give v/ Vejle

Biografi
Kjeld Henrik Løfting var yngste søn af skovriderparret Inge og Ebbe Løfting. Han blev student fra Vejle Gymnasium i 1969 og tilbragte derefter et par år i udlandet. Han blev uddannet på Statens Teaterskole i årene 1974-77 og i de følgende år spillede han med teatergruppen Turnus og medvirkede i adskillige film samtidig med, at han engagerede sig som frivillig på Kofoeds Skole. Det organisatoriske inden for kunstverdenen tiltrak ham og han supplerede derfor med en eksamen i økonomi og administration fra Handelshøjskolen i København og blev i 1990 leder af Huset i Magstræde, hvor han skabte "Salon K", som blev en meget smuk sal til foredrag, debat og musik. Men ambitionerne var større, så han var derefter i mange år formand for Dansk Kunstnerråd og arrangerede overalt i Europa konferencer med kulturministre, forskere, filosoffer og kunstnere. Kunstens betydning for Europas fremtid - specielt i forbindelse med den store udvidelse af EU - lå ham stærkt på sinde. Han stiftede derfor organisationen "Momentum Europa" for at få en platform til udmøntning af de mange visioner, som han havde for Europa. Kjeld Løfting begraves i familiegravstedet ved Vester Kirke.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Præsten i Vejlby - 1972 (1972)Produktionsleder