Julius Folkmann
Født: 24-12-1864 i Rønne, Bornholm
Død: 29-1-1948
Gravsted: Søllerød Kirkegård

Biografi
Doris Julius Folkmann, fotograf, filmfotograf, der var søn af møller Hans Peter Folkmann og hustru Cecilie Kirstine Holm, blev oprindelig uddannet som kunstmaler og fik sine arbejder udstillet på Charlottenborg i 1890. Efter at være blevet udlært som fotograf af Viggo A. Larsen åbnede Julius Folkmann i 1887 eget fotografisk atelier i København. I 1894 blev han medlem af Fyns fotografiske forenings bestyrelse. Julius Folkmann specialiserede sig i genre- og landskabsfotografi. Fra 1910 virkede han som portrætfotograf i København, hvor han ligesom Peter Elfelt regnedes blandt de ypperste. Fra 1912-21 var Julius Folkmann næstformand og fra 1921-40 formand i Dansk Fotografisk Forening, ligesom han virkede som formand for foreningens fagskole i perioderne 1916-21 og 1934-44. Folkmann debuterede som filmfotograf hos SRH i forbindelse med stumfilmen "De Fire" og blev især benyttet i Vilhelm Glückstadts produktioner, f.eks. "De dødes ø". Han var gift med Anna Matilda Folkmann.