Christian Richardt
Født: 25-5-1831 i København
Død: 18-12-1892
Gravsted: Ørslev Kirkegård v/ Vordingborg

Biografi
Christian Ernst Richardt, digter og præst, blev student i 1848 og cand. theol. i 1857 efter en aktiv studentertid med kor, komedier og skandinavisme. Ved juletid 1860 debuterede han med den betydelige digtsamling "Smaadigte" med digte som "Mit fagre Hjem", "Sov mit barn sov længe", "Lær mig", "Nattens stjerne" og "En Skaal for de blinkende søernes Baand". Efter sin teologiske kandidateksamen tog han på udenlandsrejse finansieret af Det anckerske Legat 1861-62. Han var forstander for Tune Højskole fra 1866 til 1871 og fik i 1872 embede som kapellan i Store Heddinge. Senere blev han sognepræst i Ørsted og var præst ved Vemmetofte Kloster til sin død i 1892. Christian Richardt skrev bl.a. "Velkommen, Lærkelil", "Venner ser på Danmarks kort", "Når egene knoppes" og salmen "Altid frejdig, når du går". Christian Richardt huskes også for sin fine tekst til skolekammeraten Peter Heises opera "Drot og Marsk" (1878).


Har arbejdet med følgende 1 film:
Det store løb (1952)Sangtekster