Henrik Rung
Født: 31-3-1807 i København
Død: 12-12-1871
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Henrik Rung, komponist, dirigent og sangpædagog, blev født i København, men voksede op i Næstved, hvor han fik undervisning i violin- og guitarspil. I 1825 kom han tilbage til København, hvor han bl.a. fik undervisning i musikteori af C.E.F. Weyse. I 1828 blev han elev på kontrabas i Det Kongelige Kapel og blev i 1834 ansat som kongelig kapelmusikus. Henrik Rung fik i 1837 et rejselegat til Italien, hvor han studerede italiensk vokalmusik og afskrev en lang række ikke-udgivne værker fra den italienske renæssancemusik. I 1842 afløste han Ludvig Zinck som syngemester på Det Kongelige Teater. Han stiftede i 1851 kormusikforeningen Cæciliaforeningen for at udbrede kendskabet til den ældre italienske musik og var formand for foreningen fra 1851 til 1871. Henrik Rung komponerede adskillige sceneværker, både operaer, syngestykker og musikken til flere hundrede sange og romancer. Han skrev bl.a. musikken til "Svend Dyrings Hus" med folkevise-romancen "Hr. Peder kasted runer over spange" (1837). Især blev han kendt for sine nationale sange, f.eks. "Moders navn er en himmelsk lyd (1846) og "I Danmark er jeg født" (1851). Desuden skrev han melodi til flere kendte salmer som "Alt står i Guds Faderhånd" og "Kirkeklokke, ej til hovedstæder". Han var gift med Pauline Rung. Sønnen Frederik Rung (1854-1914) var komponist og dirigent.


Har arbejdet med følgende 2 film:
En desertør (1940)Musik
Det gamle guld (1951)Musik