Vilhelm Glückstadt
Født: 18-2-1885 i København
Død: 3-4-1939
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Vilhelm Salomon Glückstadt, instruktør, grosserer, direktør, forlod Gammelholm Latin- og Realskole og kom som 16-årig i lære i Den Danske Landmandsbank, hvor han senere blev bankassistent. Han blev ansat som prokurist i Johan Christensens firma - Det Skandinaviske-Russiske Handelshus ved dannelsen den 27. oktober 1908. Han var kunstnerisk konsulent for Løvebiografen efter at Det Skandinaviske-Russiske Handelshus overtog biografen og desuden næstformand fra 1911 til 1916. Fra 1911 til den 31. marts 1916 var han tillige daglig leder af SRH/Filmfabriken Danmarks optagelsesteater i Hellerup. Vilhelm Glückstadt debuterede som instruktør for SRH i 1912 og fortsatte denne funktion ved A/S Filmfabriken Danmark fra marts 1913. Hans vigtigste instruktørindsats forbindes med selskabets litterære film, bl.a. "Slægten" (1912) og "De dødes ø" (1913). Han forlod den 31. marts 1916 Filmfabriken Danmark og nedlagde samtidig sit hverv i Biografteaterforeningen for København og Omegn. Her havde han været næstformand 1912-14, formand til marts 1915 og igen næstformand til 1916. Han figurerede herefter som redaktør for Københavns Børs-Tidende. Fra oktober 1917 var Vilhelm Glückstadt meddirektør ved importselskabet A/S Continental Film Agency og fra september 1918 tillige direktør for søsterselskabet A/S Star Film Company. I 1919 blev han suspenderet fra begge selskaber efter at han sammen med sin meddirektør Alexander Christian blev involveret i en bedrageriaffære omkring ulovlig kopiering og eksport af amerikanske film. Sagen kostede ham i maj 1920 en stor erstatning. Hans bror var ingeniør Carl Franz-Joseph Glückstadt (18-02-1882 - 15-11-1943), der i årene 1909-13 virkede ved SRH som virksomhedsleder, ligesom han forestod bygningen af selskabets optagelsesteater i 1911 og Filmfabriken Danmarks kopifabrik i 1913. Vilhelm Glückstadt blev den 26. marts 1923 gift på Københavns Rådhus med norskfødte Rigmor Solveig Holmelund, født Engh (f. 25-06-1893)